Verkaufte Pferde 2017

 • Valerie

  Feivel R, M. v. Diamond Dream, geb. 2008 , Rappe,148cm

 • Zen-Oh

  v. Zack, M. v. Donatelli , geb. 2011, Wallach, Fuchs, 170 cm

 • Hot Chocolate

  v. Honeymoon, M. v. Likoto xx, geb. 2013, Wallach, Rappe, 169 cm

 • Vico

  v. Visconti, M. v. Papilon ox, geb. 2006, Schimmel, 147 cm

 • Emma

  v. Escudo I, M. v. Graf Grannus, geb. 2010, Stute, dunkelbraun, 168 cm

 • Loriot

  v. Londontime, M. v. Bellheim, geb. 2009, Wallach, Fuchs, 171 cm

1 2 3 »